Ucpávají pokuty filtr v espressu?

Coffee Data Science

Příspěvky plynu na espresso

Při diskusi o extrakci kávy a jakékoli migraci částic, ke které může dojít, se často jedná o ucpání síta filtru kávovou sedlinou. Chtěl jsem na tuto otázku lépe odpovědět pomocí utracené kávy, sítka a jedlé sody.

Proséval jsem trochu strávené kávy a udělal jsem staccato panák s jedlou sodou i bez ní. Jedlá soda by měla simulovat plyn uvolněný během extrakce kávy a použitá káva odstraní rozpustné látky ze seznamu proměnných. Pak se můžeme zaměřit na průtok.

Všechny obrázky podle autora

Přidání jedlé sody zpomalilo tok. Přidání jedlé sody na vrchol nezměnilo tok.

Můžeme se podívat na různé dávky s jedlou sodou a průtok byl zpomalen na 22 g, ale to je spojeno s headspace.

Snažil jsem se vytáhnout střelu staccata a poté přidat na puk jedlou sodu. Znovu jsem to vytáhl,ale proud prošel rovně.

Tak jsem vytáhl čerstvý utracený panák staccato a přidal jsem 1 g jedlé sody. To výrazně zpomalilo tok.